Sociale huurwoningen de regels, voorwaarden en verplichtingen

Postbus nieuw huis
sociale huurwoningen de regels, voorwaarden en verplichtingen

Sociale huurwoningen zijn gesubsidieerde huurwoningen die onder de markthuur worden aangeboden, meestal niet meer dan 30% van het bruto-inkomen van een huurder, door non-profit-, niet-gouvernementele of overheidsorganisaties om mensen te helpen die geen toegang hebben tot geschikte huisvesting op de particuliere huurmarkt.

In Nederland bestaan sociale huurwoningen uit woningen die tegen beperkte prijzen worden verhuurd en worden geëxploiteerd door woningbouwverenigingen zonder winstoogmerk. Huurders van sociale huurwoningen hebben recht op huursubsidie. Momenteel vallen alle huurwoningen met een huurprijs van minder dan 752,33 euro onder de voornoemde regelgeving (2021).

In 2018 was bijna 70% van de huurwoningen in Nederland eigendom van woningcorporaties, waarvan meer dan 90% wordt beschouwd als sociale huurwoningen. Verder blijkt uit schattingen dat ongeveer 634.000 huurwoningen die door particuliere entiteiten worden aangeboden, onder de drempel van 720,42 euro vallen.

Wanneer kom je in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Om in aanmerking te komen voor een toewijzing van sociale huurwoningen, moet je

 • In aanmerking komen voor een toewijzing van een woning volgens de immigratiewetgeving
 • 18 jaar of ouder zijn (55 jaar of ouder voor aanvragers van een sociale huurwoning)
 • In de afgelopen twee jaar geen aanbod of voordracht voor een geschikte woning hebben geweigerd
 • Een huisvestingsbehoefte hebben (bv. overbevolkt zijn of de accommodatie is om medische redenen niet geschikt
 • Niet eerder betrokken zijn geweest bij het gebruik van valse informatie om overheidsmiddelen te verkrijgen (huisvesting of uitkeringen)
 • Je mag niet opzettelijk dakloos zijn geworden uit uw laatste woning
 • Je bent in het verleden goed in staat geweest een huurcontract te beheren en jouw huur te betalen
Het volgende geldt voor sociale huisvesting:
 • Maximale huur, gebaseerd op een puntensysteem.
 • Maximale jaarlijkse huurverhoging (2,4 procent tot 5,4 procent voor de huur van een zelfstandige woning per 1 juli 2021).
 • Als je een sociale huurwoning wilt kan je deze aanvragen bij een woningbouwvereniging, er word dan rekening gehouden met jouw inkomen. Tachtig procent van de sociale huurwoningen van woningcorporaties zal gaan naar mensen met een inkomen tot 39.055 euro (2020), en 10 procent zal gaan naar mensen met een inkomen tussen 39.055 euro en 43.574 euro (2020). De overige 10 procent gaat naar mensen met een hoger inkomen, maar alleen onder bepaalde en speciale omstandigheden.
 • Afhankelijk van jouw situatie kan je huurtoeslag krijgen.
 • Als je een geschil hebt met jouw verhuurder, dan kan je hulp krijgen van de huurcommissie of een rechter!
Vereisten voor sociale huisvesting

De meeste woningen in de sociale huursector zijn van woningbouwverenigingen. Om een sociale huurwoning te kunnen aanvragen bij een woningbouwvereniging, moet je:

 • Jezelf inschrijven bij de juiste woningbouwvereniging. Er zijn er verschillende in de verschillende regio's.
 • Een huisvestingsvergunning krijgen. Als je gebruik wilt maken van sociale huisvesting in een bepaalde regio, eisen de meeste gemeenten dat je een legitieme reden hebt om daar te willen wonen, bijvoorbeeld werk, familie of school. Deze regel verschilt per gemeente.
 • Voldoen aan de eisen van de woningbouwvereniging (inkomen, gezinsgrootte).
 • Een inkomen hebben dat de hierboven vermelde grens niet overschrijdt.
Hoe vind ik dan een sociale huurwoning?
Online portalen

Online woningportals zijn erg populair voor het huren in Nederland. Je kan verschillende soorten woningen vinden en jouw zoekopdracht filteren op basis van jouw voorkeuren (gebied, prijsklasse, gemeubileerd of ongemeubileerd, etc.). Enkele van de meest populaire sites voor het zoeken naar huurwoningen in Nederland zijn:

 • Pararius
 • Funda
 • HuisZoeken
 • Homelike
 • HuisvestingXL
 • Perfecte Huisvesting
 • Stoit
Verhuurmakelaars

Er zijn in Nederland ook veel verhuurbureaus te vinden. Als je een verhuurmakelaar inschakelt om een woning voor jou te vinden, betaal je meestal een bedrag dat gelijk is aan een maand huur.

Aangezien de meeste Nederlandse bedrijven, zelfs in de grote steden, relatief dicht op elkaar zitten, kan je het beste maar met één makelaar in zee gaan, anders loop je het risico dat je ze allemaal onwelgevallig bent. Makelaars zijn verplicht om in het beste belang van de huurder te werken en moeten je volledige informatie over de woning geven.

De meeste makelaars in Nederland zijn aangesloten bij de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars (NVM). Als je wilt voorkomen dat je wordt opgelicht wanneer je gebruik maakt van een makelaar, is het raadzaam om te controleren of zij lid zijn van deze organisatie.

Lokale kranten

In sommige lokale en regionale kranten staan advertenties voor huuraccommodaties, dus het kan ook de moeite waard zijn om deze in de gaten te houden om jouw opties open te houden. Andere mogelijkheden zijn advertenties en interne websites van bedrijven.

Als student huisvesting vinden in Nederland

De meeste Nederlandse studenten in Nederland wonen thuis of huren bij particulieren in plaats van op de campus te wonen. Als je een internationale student bent en op zoek bent naar woonruimte, vraag dan eerst bij je universiteit na of ze op de campus woonruimte hebben. Veel universiteiten, vooral in de grotere steden, hebben ook een samenwerkingsverband met een aanbieder van studentenhuisvesting die je kan helpen een kamer te vinden.

Veel van de onroerend goed websites bevatten informatie over studentenhuisvesting. Twee sites die de moeite waard zijn om te bekijken zijn SSH, die gespecialiseerd is in studentenhuisvesting en toegang heeft tot ongeveer 19.000 woningen, en DUWO, die ongeveer 33.000 studentenkamers in heel Nederland aanbiedt.

Flatsharing vinden in Nederland

Flatsharing is een geweldige manier om geld te besparen als je voor het eerst naar een nieuwe stad verhuist. Veel van de woningportals hebben een zoekfunctie waarmee je een kamer in een gedeelde flat kunt zoeken. Op sites als Kamernet kun je zoeken naar vrije kamers binnen appartementen in heel Nederland. Je kunt ook een vrije kamer opgeven als je geïnteresseerd bent in onderverhuur.

Het is wel belangrijk om te weten dat je vaak geen formele huurovereenkomst hoeft te ondertekenen als je een kamer huurt. Je overeenkomst is meestal met jouw huisgenoten. Daarom is het een goed idee om een eenvoudige overeenkomst van één pagina op te stellen of te vragen om iets op papier te zetten om jezelf te beschermen, vooral als ze je vragen om vooraf een huurwaarborg te betalen.

Hoeveel sociale huurwoningen zijn er beschikbaar per provincie ?

In 2018 telde Nederland in totaal 7,7 miljoen woningen. Het aantal sociale huurwoningen bedroeg 2,2 miljoen, volgens een onderzoek van de Nederlandse regering in 2018. Sociale huurwoningen zijn goed voor 28,7% van de totale woningmarkt. Volgens onderzoeker Alice Pittini en de schrijvers van het academische boek Social Housing in Europe heeft Nederland inderdaad het grootste aandeel sociale woningen, als je het bekijkt als percentage van de totale woningmarkt van het land. Het aantal sociale huurwoningen varieert naar gelang van de provinciebevolking en de levenskansen.

Wat is de inkomensgrens van sociale huurwoningen ?

De belangrijkste doelgroep zijn huishoudens met een laag inkomen (bv. gezinnen met een inkomen van minder dan 29.000 euro per jaar). De goedkopere huurwoningen zijn in de eerste plaats bedoeld voor deze groep, die van de overheid huursubsidie krijgt. Daarnaast bestaat de secundaire doelgroep uit lagere middeninkomens die op de markt geen geschikte woning kunnen vinden (tot 43.000 euro bruto inkomen per jaar per huishouden). Andere doelgroepen zijn ouderen, gehandicapten, studenten, vluchtelingen en daklozen. Zij ondervinden allemaal problemen om op eigen kracht geschikte of betaalbare huisvesting te vinden. Alle sociale woningen (tot 710 euro huur/maand) worden toegewezen op basis van nationale en lokale regels. Tegenwoordig zijn woningcorporaties verplicht om 80 procent van de vrijgekomen woningen te verhuren aan huishoudens met een inkomen onder een nationale inkomensdrempel (35.739 euro/jaar in 2016) of aan huishoudens met een zorgbehoefte. Deze drempel vloeit voort uit de EU-staatssteunregels en de beschikking over diensten van algemeen economisch belang van de Europese Commissie.

Geschiedenis over sociale huurwoningen ?

Het begon in de 19e eeuw toen de sociale woningwet van 1901 werd ingevoerd. Vervolgens is dit systeem door het veranderende beleid in de loop van de eeuw geëvolueerd tot het huidige huursysteem.

Wat is de gang van zaken bij sociale huurwoningen ?

Als je in Nederland huurt, kan je zowel een schriftelijke als een mondelinge overeenkomst met jouw verhuurder hebben. Je wordt echter sterk aangeraden om een schriftelijke overeenkomst te sluiten die door beide partijen wordt ondertekend.

Er zijn in het algemeen twee soorten huurcontracten in Nederland:

 • contracten voor bepaalde tijd
 • huurcontracten voor onbepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd worden het meest gebruikt. De meeste contracten hebben een initiële looptijd van 1-2 jaar met een opzegtermijn van een maand aan beide zijden, maar contracten kunnen langer of korter zijn (hoewel het in Amsterdam illegaal is om een woning te huren voor een periode van minder dan zes maanden zonder een speciale vergunning).

Opzegtermijnen kunnen langer zijn dan een maand, maar mogen niet langer zijn dan drie maanden. In de praktijk is het voor een verhuurder echter zeer moeilijk om zonder goede reden en een rechterlijke machtiging van een huurder af te komen. Als jouw verblijf in Nederland tijdens jouw huurperiode plotseling dreigt te eindigen, kan u misschien een ontsnappingsclausule aan het contract toevoegen als jouw verhuurder dit toestaat.

Huurcontracten voor onbepaalde tijd zijn doorlopende contracten die niet hoeven te worden verlengd, maar wel een aanvankelijke vaste periode kunnen hebben, bijvoorbeeld zes maanden. Beide partijen moeten echter nog steeds de opzegtermijn in acht nemen als zij het contract op enig moment willen beëindigen. In sommige accommodaties kan je beginnen met een contract voor bepaalde tijd en na de eerste paar jaar overgaan op een contract voor onbepaalde tijd als je er langdurig verblijft.

Inhoud van huurcontracten in Nederland

In uw huurcontract moet minimaal staan:

 • Je maandelijkse basishuur (kale huur of netto huur) samen met details over wanneer deze betaald moet worden
 • Eventuele extra kosten die aan de verhuurder moeten worden betaald, zoals rekeningen voor nutsvoorzieningen of andere servicekosten
 • Details over wanneer de verhuurder de huurkosten kan herzien
 • Type contract (bepaalde of onbepaalde duur)
 • Informatie over opzeggingstermijnen
 • Onderhoudsovereenkomsten
 • Huisregels
 • Handtekeningen van huurder en verhuurder

Als je huisbaas jou kosten in rekening brengt voor nutsvoorzieningen (bv. water, gas, elektriciteit) moet hij je ten minste eenmaal per jaar een eindafrekening geven waarop de betalingen en de werkelijke kosten staan vermeld.

Het is illegaal voor verhuurders om een vergoeding te vragen zonder daar iets tegenover te stellen en in het contract aan te geven waar de vergoeding voor is. Sommige gewetenloze verhuurders en onderhuurders proberen nieuwe huurders extra kosten aan te rekenen, dus controleer uw contract grondig om er zeker van te zijn dat er geen verborgen ongespecificeerde kosten zijn.

Naast de huurovereenkomst krijg je van de verhuurder of het verhuurbedrijf vaak ook een aankondiging van algemene voorwaarden. In appartementen kun je ook een extra reglement krijgen van de bewonersvereniging. Zorg ervoor dat je de implicaties van alle drie begrijpt, vooral met betrekking tot regels zoals huisdieren of roken in het gebouw.

Published by

0 comments

no comments on this article, or your comment is not yet approved!

Comment on article

Please enter your name.
Please provide a valid email address.
Vul een titel in voor je reactie
Please type your comment.

Blog artikelen

goedkoper huis huren of kopen
Wat is goedkoper een huis huren of kopen
in Huis kopen

Wat is goedkoper: een huis huren of kopen? Voorwaarden van dit voorbeeld Allere..

24-03-2023 0 reacties

verduurzamen woning
Verduurzamen woning | huis verduurzamen | huiszoeken.com
in Verduurzamen

Verduurzamen woning, wat betekent dat voor jou? Verduurzamen woning is een veel besproken onderwerp. Op zich niet vreemd, aangezien in het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 zo'..

23-01-2022 0 reacties

2023 © HostingBe.com CMS versie 2.2.3 hostingbe.com owner of HuisZoeken

Powered by Bootstrap 5