Ijdoornlaan 1485a

0000AA, Amsterdam Noord-holland

 • 3
 • 2
 • 2
 • m3
 • 0
te koop
Omschrijving

Beschrijving IJdoornlaan 1485-A, 1034 BM Amsterdam

*** See English description below ***

PRACHTIG MODERN, DUURZAAM EN ZEER GOED ONDERHOUDEN APPARTEMENT (72 m2) UIT BOUWJAAR 2019 MET GROTE WOONKAMER EN OPEN KEUKEN, VEEL LICHTINVAL EN TOEGANG TOT BIJBEHOREND RUIM BALKON (13 m2) OP HET ZUID-OOSTEN, LUXE VISGRAAT PVC-VLOER MET VOLLEDIGE VLOERVERWARMING, 2 SLAAPKAMERS, MOOIE BADKAMER, SEPARAAT TOILET EN APARTE WASRUIMTE OP DE EERSTE VERDIEPING VAN EEN GLOEDNIEUW PAND IN DE POPULAIRE BUURT BANNE-ZUIDOOST IN AMSTERDAM-NOORD. GRATIS PARKEREN IN DE OMGEVING EN INPANDIGE FIETSENSTALLING MET 3 EIGEN PLEKKEN. ERFPACHT EEUWIGDUREND AFGEKOCHT (!)

INDELING
Via de gezamenlijke hoofdingang met intercom kom je binnen in de centrale hal op de begane grond, waar er de keuze bestaat om je met de trap of de lift richting de entree van de woning op de eerste verdieping te begeven.

Eerste verdieping
Bij binnenkomst in de woning stap je direct in de hal met inloopmat en kapstokken, die centraal is gelegen en dankzij de aangrenzende gang in verbinding staat met alle vertrekken. Het gehele appartement is gelegd met een visgraat PVC-vloer met band en bies, wat zorgt voor een huiselijke en warme uitstraling. Of wellicht komt het mede door de vloerverwarming, dat binnentreden in deze woning letterlijk als een warm welkom voelt.

Aan de voorzijde van de woning is de ruime woonkamer met open keuken te vinden. Vanuit de woonkamer verleent een glazen deur toegang tot het aangrenzende ruime balkon (13 m2) op het Zuid-Oosten met vrij uitzicht op het water en bomen, die in de lente volop gaan bloeien. Dankzij de brede raampartijen geniet je in de ruime woonkamer van veel lichtinval.

De open keuken met een zwart composiet aanrechtblad en wit glimmende kastjes is voorzien van inbouwapparatuur: 4-pits keramische kookplaat, combi magnetron-oven, koelkast, vaatwasser en veel opbergruimte.

In de woonkamer zelf is er voldoende ruimte voor zowel een zithoek met bijvoorbeeld een grote bank, salontafel, stoel en (boeken)kasten als een eethoek met tafel en stoelen, bijvoorbeeld dichtbij de keuken om vrienden en familie goed te kunnen bedienen en onbezorgd te genieten.

Aan de achterzijde van de woning is de grote master bedroom gesitueerd, met veel lichtinval dankzij grote raampartijen (kiepramen) en voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed en kledingkasten. Naastgelegen is de tweede slaapkamer, die momenteel wordt gebruikt als kinderkamer en zich natuurlijk ook prima leent als thuiskantoor of hobby kamer.

De badkamer met inloopdouche (getemperd glas in aluminium deuren) bevindt zich naast de slaapkamers en is voorzien van twee wastafels, badkamer meubel, designradiator en ook hier is er vloerverwarming aanwezig. Qua afwerking is er gekozen voor een donkere wolken-grijze vloertegel en witte wandtegels, wat zorgt voor een hygiënische situatie.

Tenslotte vind je in de centraal gelegen gang nog een separate toilet, pomp voor de vloerverwarming, meterkast met slimme meter en stadsverwarming-installatie en een aparte wasruimte, die uiteraard is uitgerust met wasmachine aansluiting en voldoende plek heeft voor een droger en opbergruimte.

Fietsenstalling (begane grond)
De centrale hal op de begane grond staat tevens in verbinding met de afgesloten fietsenstalling, met 3 eigen plekken die behoren tot deze woning.

LOCATIE
Amsterdam-Noord ontwikkelt zich in sneltreinvaart en de woning ligt in de bruisende en duurzame wijk ‘Banne-Zuidoost’. Voor de dagelijkse boodschappen loop je direct om de hoek naar het winkelcentrum Banne. Met de fiets heb je nog meer keuze en ben je snel bij de Van der Pekstraat, Bongerd, Mosplein of Winkelcentrum Boven ’t IJ. In de wijk zijn er tevens volop voorzieningen zoals scholen, speelplekken, kinderopvang, sportgelegenheden en culturele activiteiten. Het nabijgelegen recreatiegebied ‘Het Twiske’ biedt veel ontspanning voor mensen die houden van fietsen, wandelen of zwemmen en is daarmee de ideale achtertuin. Tenslotte vind je in de opkomende Vogelbuurt en op de populaire NDSM-werf een diversiteit van hippe bars en restaurants.

BEREIKBAARHEID
De woning heeft een rustige ligging en is tevens goed bereikbaar. Binnen 10 minuten ben je met de fiets bij verschillende pontjes richting het centrum of bij metrohaltes van de Noord-Zuidlijn. Vlakbij stopt er ook een bus, die je naar de verschillende metrohaltes brengt. Met de auto zit je binnen een paar minuten op de A10 – Ringweg Noord, waardoor je snel alle kanten op kunt rijden. In de buurt rondom de woning is er zelfs sprake van gratis openbaar parkeren.

ERFPACHT
De erfpacht is eeuwigdurend afgekocht (!)

VERENIGING VAN EIGENAREN
- Actieve en gezonde VvE, bestaande uit 86 appartementsrechten;
- Professioneel beheerd door VvE Beheergroep;
- Reservefonds VvE bedraagt € 116.546,- (peildatum 01-03-2022);
- Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) aanwezig;
- Servicekosten VvE bedragen € 141,76 p/m.

ONDERHOUD
- 2021: Standaard onderhoud lift;
- 2020: Schilderwerk strak en goed bijgehouden;
- 2019: VvE zonnepanelen, verwarming en verlichting openbare ruimtes.

BIJZONDERHEDEN
- Bouwjaar 2019;
- Woonoppervlakte 72 m2, conform de NEN2580;
- Ruim balkon op het Zuid-Oosten (13 m2);
- Energielabel A;
- 2 slaapkamers met veel lichtinval en vrij uitzicht op water en bomen;
- Open keuken inclusief inbouwapparatuur;
- Fijne badkamer met inloopdouche, vloerverwarming en dubbele wastafel;
- Luxe visgraat PVC-vloer met volledige vloerverwarming;
- Gratis openbaar parkeren in omgeving;
- Notaris naar keuze koper (binnen ring Amsterdam);
- Oplevering idealiter begin oktober 2022 (in overleg);
- Voorbehoud gunning verkoper.

INTERESSE
Ben jij op zoek naar een heerlijk duurzaam en luxe appartement uit 2019 met vloerverwarming, ruim balkon en eeuwig afgekochte erfpacht, gelegen in de opkomende wijk ‘Banne-Zuidoost’ in Amsterdam-Noord? Neem dan snel contact met ons op!

Deze informatie is door RKZ Makelaars met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan door RKZ Makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. Het object is opgemeten door een professionele organisatie en eventuele discrepanties in de gegeven metingen kunnen RKZ Makelaars niet worden aangerekend. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn

gesteld om een eigen NEN 2580 meting uit te (laten) voeren.


*** English description ***

IJdoornlaan 1485-A, 1034 BM Amsterdam

BEAUTIFULLY MODERN, SUSTAINABLE AND VERY WELL MAINTAINED APARTMENT (72 m2) FROM YEAR OF BUILD 2019 WITH LARGE LIVING ROOM AND OPEN KITCHEN, LOTS OF LIGHT INCIDENCE AND SPACIOUS BALCONY (13 m2) ON THE SOUTH EAST, WITH LUXURIOUS PVC-FLOOR AND OVERALL FLOOR HEATING, 2 BEDROOMS, BEAUTIFUL BATHROOM, SEPARATE TOILET AND SEPARATE WASHROOM ON THE FIRST FLOOR OF A BRAND NEW BUILDING IN THE POPULAR NEIGHBORHOOD CALLED “BANNE-ZUIDOOST” IN AMSTERDAM-NORTH. FREE PARKING IN THE AREA AND INDOOR BICYCLE PARKING WITH 3 PRIVATE PLACES. GROUND LEASE BOUGHT OFF PERPETUALLY (!)

LAYOUT
Through the joint main entrance with intercom you enter the central hall on the ground floor, where you can choose to take the stairs or elevator to the entrance of the house on the first floor.

First floor
Upon entering the house, you step directly into the hall with a walk-in mat and coat racks, which is centrally located and connected to all rooms thanks to the adjacent corridor. The entire apartment is laid with a herringbone PVC floor with band and trim, which ensures a homely and warm appearance. Or perhaps it is partly due to the underfloor heating, that entering this house literally feels like a warm welcome.

At the front of the house is the spacious living room with open kitchen. From the living room a glass door provides access to the adjacent spacious balcony (13 m2) on the South-East with wide views of the water and trees, which will bloom in the spring. Thanks to the large windows, you can enjoy a lot of light in the spacious living room.

The open kitchen with a black composite worktop and white shiny cabinets is equipped with built-in appliances: 4-burner ceramic hob, combi microwave oven, refrigerator, dishwasher and plenty of storage space.

In the living room itself there is sufficient space for a sitting area with, for example, a large sofa, coffee table, chair and (book) cabinets and a dining area with table and chairs, for example close to the kitchen to serve friends and family and to enjoy a good time.

The big master bedroom is located at the rear of the house, with lots of light incidence thanks to large windows (tilting windows) and enough space for a double bed and wardrobes. Adjacent is the second bedroom, which is currently used as a children's room and of course also could function ideally as a home office or hobby room.

The bathroom with walk-in shower (tempered glass in aluminum doors) is located next to the bedrooms and is equipped with two washbasins, bathroom furniture, design radiator and you can enjoy the underfloor heating here as well. In terms of finish, a dark cloud-grey floor tile and white wall tiles have been chosen to ensure a hygienic situation.

Finally, in the centrally located hallway you will find a separate toilet, pump for the underfloor heating, meter cupboard with smart meter and district heating system and a separate laundry room, which is of course equipped with washing machine connection and has sufficient space for a dryer and storage space.

Bicycle garage (ground floor)
The central hall on the ground floor is also connected to the private bicycle garage for home owners, with 3 private places that belong to this house.

LOCATION
Amsterdam-Noord is developing rapidly and the house is located in the bustling and sustainable district of 'Banne-Zuidoost'. For daily shopping you walk directly around the corner to the shopping center called Banne. By bicycle you have even more options, as you can quickly reach the Van der Pekstraat, Bongerd, Mosplein or the Boven 't IJ shopping center. In the area there are also plenty of facilities such as schools, playgrounds, childcare, sports facilities and cultural activities. The nearby recreation area 'Het Twiske' offers a lot of relaxation for people who enjoy cycling, walking or swimming and is therefore the ideal backyard. Finally, you will find a diversity of hip bars and restaurants in the up-and-coming Vogelbuurt and on the popular NDSM-werf.

ACCESSIBILITY
The house is easily accessible. Within 10 minutes by bicycle you are at various ferries to the city center or at metro stops of the North-South line. A bus also stops nearby, which takes you to the various metro stops. You can reach the ring road called ‘A10 - Ringweg Noord’ within a few minutes by car, so you can easily drive in all directions. There even is free public parking in the area around the house.

GROUND LEASE
The ground lease has been bought off perpetually (!)

OWNERS ASSOCIATION (VvE)
- Active and healthy VvE, consisting of 86 apartment rights;
- Professionally managed by VvE Beheergroep;
- Reserve fund amounts to € 116,546.- (reference date 01-03-2022);
- Multi-year Maintenance Plan (MJOP) available;
- Service costs are € 141.76 per month.

MAINTENANCE
- 2021: Standard elevator maintenance;
- 2020: Paintwork well-maintained;
- 2019: VvE solar panels for heating and lighting central hall.

PARTICULARITIES
- Year of construction 2019;
- Living area 72 m2, in accordance with NEN2580;
- Spacious balcony on the South East (13 m2);
- Energy label A;
- 2 bedrooms with lots of light incidence and views of water and trees;
- Open kitchen including appliances;
- Nice bathroom with walk-in shower, underfloor heating and double sink;
- Luxurious herringbone PVC floor with full underfloor heating;
- Free public parking in the area;
- Notary of the buyer’s choice (within the ring of Amsterdam);
- Delivery ideally early October 2022 (in consultation);
- Reservation of seller's award.

INTERESTED?
Are you looking for a wonderfully sustainable and luxurious apartment from 2019 with underfloor heating, spacious balcony and perpetually surrendered leasehold, located in the up-and-coming district 'Banne-Zuidoost' in Amsterdam-Noord? Then contact us quickly!

This information has been compiled by RKZ Makelaars with due care. RKZ Makelaars cannot accept any liability with regard to the correctness of the information provided, nor can any rights be derived from the information provided. The Measurement Instruction is based on the NEN2580. The object has been measured by a professional organization and any discrepancies in the given measurements cannot be charged to RKZ Makelaars. The buyer declares that he has been given the opportunity to have his own NEN 2580 measurement carried out.

Kenmerken

  Overdracht

 • prijs: € 425.000,- k.k.
 • status: beschikbaar
 • aangeboden sinds: 16 maart 2022
 • aanvaarding: in overleg
 • Bouw

 • soort: appartement
 • soort appartement: tussenverdieping
 • soort bouw: bestaande bouw
 • bouwjaar: 2019
 • Indeling

 • aantal woonlagen: 1
 • gelegen op woonlaag: 1
 • badkamervoorzieningen:
 • aantal kamers: 3
 • aantal slaapkamers: 2
 • aantal badkamers: 1
 • voorzieningen: lift
 • Oppervlakten en inhoud

 • woonoppervlakte: 72 m²
 • gebouwgebonden buitenruimte: 13 m²
 • inhoud: 191 m³
 • Buitenruimte

 • ligging: aan water, in woonwijk, vrij uitzicht
 • Energie

 • isolatie: volledig geïsoleerd
 • verwarming: stadsverwarming
 • Parkeergelegenheid

 • soort parkeergelegenheid: openbaar parkeren
Buurtinformatie Ijdoornlaan 1485a
Buurtsamenstelling

Ijdoornlaan 1485a ligt in de buurt heeft inwoners waarvan mannen en vrouwen.

Huishoudsamenstelling

De huishoudsamenstelling in de buurt is met een aantal van een persoonshuishouden, huishoudens zonder kinderen en met kinderen.

Wijksamenstelling

Ijdoornlaan 1485a ligt in de wijk is met een aantal van inwoners waarvan mannen en vrouwen.

Gemeentesamenstelling

Ijdoornlaan 1485a ligt in de gemeente , de gemeente heeft een totaal aantal inwoners van daarvan zijn man en vrouw. De gemeente heeft een bevolkingsdichtheid van en een huishouden bestaat uit gemiddeld personen.

Woning waarde

Hieronder de gemiddelde woning waarde van de gemeente per jaar.

 • Aangeboden sinds: 17-03-2022
 • Huis nummer: 17768
 • Bekeken: 109
 • Aanbieder: 2

Huizen in de buurt

Bekijk alle
Naar boven